fbpx

ZANIKLÁ OBEC MALONINY (PLESCHEN)

ZANIKLÁ OBEC MALONINY (PLESCHEN)

Putujte s námi po zaniklých obcích Šumavy a jejího podhůří a nechte si od nás vyprávět příběhy často již zapomenutých míst.

Maloniny (také Malonín) něm. Pleschen na dobové fotografii. Repro Heimatkreis Prachatitz im Böhmerwald, Band II (1977)

Osada v nadmořské výšce 730 m byla kolonizována již před rokem 1317 klášterem Zlatá koruna. Osada byla obklopena ovocnými stromy a její poloha zaručovala dobré podmínky pro pěstování ovoce a polní hospodaření. Zaměstnáním zdejších obyvatel bylo také domácí tkalcovství. V zimním období se zdejší usedlíci živili výrobou kamenných výrobků, především pak výrobou kamenných koryt a kamenek. V roce 1929 zde žilo 88 lidí ve 14 domech. Po odsunu německého obyvatelstva se osada vylidnila. Brzy poté jí osídlili Slováci (reemigranti z Rumunska), avšak dlouho zde v drsných podmínkách Šumavy nevydrželi a v roce 1957 byla osada srovnána se zemí.

Plánek obce. Domy stály ve svahu ve dvou řadách podél cesty do zaniklého Lažíšťka (něm. Schlag). Do obce vedla velmi špatná cesta, nebylo zde žádné spojení a nebyla zde zavedena ani elektřina.

Pod záštitou obce Mičovice, pod kterou Maloniny dnes spadají, došlo v roce 2013 k revitalizaci této zaniklé osady. Došlo zde zejména k vyčištění návesního rybníčku, zřízení odpočívadla pro turisty, instalace informační tabule a odstranění náletových dřevin z prostorů bývalých domů.

Odbahnění a celkové vyčištění původního rybníčku. Foto: obec Mičovice

Při čištění rybníčku byl nalezen na jeho dně v bahně původní kamenný kříž a zbytky kamenných výrobků. Foto: obec Mičovice

Při čištění studny u rybníčku bylo zjištěno, že v minulosti sloužila jako důležitá součást vodovodního systému pro zásobování vesnice vodou.  Studna má samostatný pramen a ještě do ní byla přivedena dřevěným potrubím voda z dalších dvou studní. Foto: obec Mičovice

Odstranění náletových dřevin z ruin původního stavení. Foto: obec Mičovice

Usazení nalezeného křížku, který byl na náklady obce Mičovice opraven. Foto: obec Mičovice

Maloniny dnes

Původní rybníček po celkové rekonstrukci s dochovanou studnou Foto: David Šnobl

Zrekonstruovaný kamenný kříž z roku 1875 na návsi před čp. 2, kde pravděpodobně původně stával je jedinou dochovanou hmotnou památkou na osadu Maloniny. Foto: David Šnobl

Tichý společník při návštěvě Malonin. Foto: David Šnobl

Celkový pohled na zaniklou osadu Maloniny. Foto: David Šnobl

Turistické odpočívadlo vybízí k pozastavení a zamyšlení nad lidmi, kteří zde žili několik staletí v drsných podmínkách Šumavy. Foto: David Šnobl

Při cestě do zaniklé osady Maloniny na Vás čekají kouzelná místa šumavského podhůří. Foto: David Šnobl

Pohled do míst, kde vedla cesta mezi osadami Maloniny a Lažíšťko. Foto: David Šnobl

Další pohled do míst, kde vedla cesta mezi osadami Maloniny a Lažíšťko. V dáli Knížecí stolec (1236 m n.m.) Foto: David Šnobl

Tento článek vznikl jako vzpomínka na obyvatele, kteří zde žili v nelehkých podmínkách a díky kterým dnes můžeme objevovat místa a časy dávno minulé. Pokud pojedete někdy kolem, zastavte se alespoň na chvíli uctít památku zaniklé horské osady Maloniny.

Děkujeme obci Mičovice za poskytnutí archivních fotografií a také všem lidem, kteří se na revitalizaci této osady podíleli.

David & Petra

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *